Utjecaj roditelja na izvanškolske aktivnosti

izvanškolske aktivnosti

Izvanškolske aktivnosti su sve one aktivnosti koje djeca i mladi obavljaju izvan redovnog školskog programa, a koje doprinose njihovom razvoju, učenju i zabavi. To mogu biti sportske, kulturne, umjetničke, volonterske, ekološke ili druge vrste aktivnosti koje se odvijaju u organizaciji škole, udruge, kluba ili samostalno.

Roditelji imaju važnu ulogu u podršci i poticanju svoje djece da se uključe u izvanškolske aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima, sposobnostima i potrebama. Roditelji mogu pomoći djeci da odaberu aktivnosti koje će im pružiti priliku za razvijanje vještina, znanja, samopouzdanja, kreativnosti i socijalizacije. Također mogu pratiti i cijeniti njihov napredak i uspjeh, te im pružiti podršku u slučaju poteškoća ili neuspjeha.

Međutim, roditelji trebaju biti svjesni da izvanškolske aktivnosti ne smiju biti preopterećenje za djecu. Također ne smiju biti zamjena za slobodno vrijeme i odmor. Roditelji trebaju poštivati želje i mišljenja svoje djece, te ih ne prisiljavati na aktivnosti koje im ne odgovaraju ili koje im ne donose zadovoljstvo. Roditelji također trebaju voditi računa o ravnoteži između školskih obaveza i izvanškolskih aktivnosti, Djeci treba osigurati dovoljno vremena za obitelj, prijatelje i opuštanje.

Izvanškolske aktivnosti mogu biti korisne i zabavne za djecu, ali samo ako su u skladu s njihovim osobnim razvojem i potencijalom. Roditelji mogu biti dobri saveznici i podrška svojoj djeci u tome, ali ne i nametljivi ili zahtjevni. Na taj način će doprinijeti boljem kvaliteti života i sreći svoje djece.
Roditelji nikako ne bi smjeli preko djece ostvarivati neke svoje neostvarene želje jer to šteti djeci i odbija ih od te aktivnosti.

Prema stručnjacima za razvoj djeteta, izvanškolske aktivnosti mogu pružiti djeci brojne prednosti, kao što su:

• Razvijanje različitih vještina, znanja i talenata
• Poboljšanje samopouzdanja, samopoštovanja i samokontrole
• Poticanje kreativnosti, mašte i inicijative
• Učenje o suradnji, timskom radu i liderstvu
• Stvaranje novih prijateljstava i socijalnih veza
• Upoznavanje različitih kultura, tradicija i vrijednosti
• Promicanje zdravih navika i stila života
• Pružanje smisla, zadovoljstva i zabave

Međutim, izvanškolske aktivnosti također mogu donijeti neke izazove, kao što su:

• Preopterećenje djece prevelikim brojem ili intenzitetom aktivnosti
• Nedostatak slobodnog vremena, odmora i opuštanja za djecu
• Konflikti između školskih obaveza i izvanškolskih aktivnosti
• Prisila ili pritisak roditelja na djecu da se bave aktivnostima koje im ne odgovaraju ili koje im ne donose zadovoljstvo
• Neadekvatna podrška ili cijenjenje roditelja za napredak i uspjeh djece u aktivnostima
• Nedostatak kvalitetnog vremena za obitelj, prijatelje i druge interese

Kako bi se izbjegli negativni učinci izvanškolskih aktivnosti na djecu, roditelji trebaju biti pažljivi i odgovorni u odabiru, organizaciji i praćenju aktivnosti svoje djece.

Neki od savjeta koje roditelji mogu slijediti su:

• Razgovarati s djecom o njihovim interesima, željama i mišljenjima o različitim aktivnostima
• Poštivati osobnost, sposobnosti i potrebe svoje djece, te ih ne uspoređivati s drugom djecom
• Odabrati aktivnosti koje su primjerene dobi, razvoju i potencijalu djece
• Osigurati ravnotežu između školskih obaveza i izvanškolskih aktivnosti, te voditi računa o rasporedu, trajanju i lokaciji aktivnosti
• Pratiti i cijeniti napredak i uspjeh djece u aktivnostima, te im pružiti podršku u slučaju poteškoća ili neuspjeha
• Uključiti se u neke od aktivnosti svoje djece kao pratitelji, volonteri ili sudionici
• Osigurati dovoljno vremena za obitelj, prijatelje i opuštanje za sebe i svoju djecu


Barbara D., Foto: Pixabay