Alternator donosi predstave na znakovnom jeziku

alternator

Nastojeći omogućiti osobama sa senzornim poteškoćama ravnopravnu participaciju u kulturnom životu kroz konzumaciju umjetničkih sadržaja u prilagođenoj formi, Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti „Alternator“ tijekom svibnja u Varaždinu provodi inicijativu Uključi me kulturno. Ovogodišnje izdanje projekta usmjereno je na osobe s oštećenjem sluha, a podrazumijeva izvedbe dviju predstava varaždinskog HNK prilagođenih na znakovni jezik i uz pratnju titlova.

Na Sceni Rogoz HNK-a u Varaždinu, 17. svibnja u 20 sati, moguće je pogledati poetsku dramu Ivone Marciuš pod nazivom Kisela krv. Predstava govori o povratku u traumatično djetinjstvo, a donosi obračun triju generacija žena – Mame, Bake i Unuke koje su žrtve patrijarhalnih obrazaca dovedenih do ekstrema te metaforično predočenih krvavim običajem jedne međimurske obitelji – svinjokoljom. Predstavu je režirala Marina Pejnović, a izvode Ljiljana Bogojević, Barbara Rocco i Dea Presečki.

Dva dana kasnije, 19. svibnja u 20 sati, također na Sceni Rogoz, slijedi izvedba nagrađivanog lutkarsko-dramskog projekta Tamare Kučinović za djecu i odrasle Šapat duše. Predstava se bavi izbjeglištvom i ksenofobijom kao jednima od ključnih političkih i etičkih problema ovog stoljeća, pritom otvarajući pitanje nejednakosti između protjeranih i onih koji slobodno oblikuju svoju egzistenciju. U predstavi igraju Filip Eldan, Nikša Eldan, Sunčana Zelenika Konjević, Sara Ipša i Marinko Leš.

Projekt Uključi me kulturno nastao je u suradnji s korisnicima Udruge gluhoslijepih osoba Varaždinske županije i HNK-a u Varaždinu, a dugoročno nastoji osvijestiti važnost prilagođavanja umjetničkih sadržaja osobama sa senzornim oštećenjima, potaknuti povećanje ponude i dostupnosti prilagođenog repertoara u kulturnim ustanovama te posljedično smanjiti diskriminaciju i potaknuti inkluzivnost i participaciju ranjivih skupina u kulturno-umjetničkim programima hrvatskih gradova.

Uključi me kulturno: 17. i 19. svibnja, 20 sati, Scena Rogoz (HNK u Varaždinu)

Više o Udruzi i projektu pročitajte ovdje.