Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u Hrvatskoj

U nedjelju 29. rujna u svijetu se obilježava Dan srca, a Zaklada „Hrvatska kuća srca“ i Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom i Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara tradicionalno će u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, organizirati javnozdravstvenu akciju od 9 do 13 sati. Cilj ovog središnjeg događanja je osvješćivanje javnosti o potrebi aktivne brige o zdravlju svog srca te promicanje zdravoga načina života i zdravoga okoliša.

Građani će tom prigodom moći izmjeriti arterijski krvni tlak uz otkrivanje fibrilacije atrija i drugih aritmija, razinu glukoze u krvi, izračunati indeks tjelesne mase (BMI) i savjetovati se s nutricionistima o zdravoj prehrani te napraviti EKG. Svi će pušači moći izmjeriti CO (ugljikov(II) oksid) u izdahnutom zraku te procijeniti ovisnost o nikotinu. Također, organizirat će se savjetovanja o rizicima za nastanak kardiovaskularne bolesti i mogućnostima prevencije. Uz sve to, građanima će biti dostupan i najnoviji uređaj za virtualnu stvarnost te će, zahvaljujući ovoj inovativnoj tehnologiji, moći „prošetati“ kroz ljudsko tijelo.

Naime, kardiovaskularne bolesti uzrok su 17,5 milijuna smrti u svijetu godišnje (više nego HIV, malarija ili rak) te se procjenjuje da će do 2030. godine biti uzrokom 23 milijuna smrti. U Hrvatskoj su također najčešći uzrok smrti, a od njih je 2018. godine prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo umrlo 23 048 osoba, odnosno čak 43,7 % ukupno umrlih. Analiza po spolu pokazuje da su kardiovaskularne bolesti uzrok smrti 49 % umrlih žena (13 093) i 38,3 % umrlih muškaraca (9 955). Vodeće dijagnostičke podskupine su ishemijska bolest srca s udjelom od 19,3 % (10 159) i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 11,6 % (6 137) u ukupnom mortalitetu.

Iako su ovi rezultati niži u odnosu na godinu ranije (456 osoba manje tj. 9.6 % manje žena i 0,7 % manje muškaraca), situacija je i dalje alarmantna te je, kako bi se trend nastavio smanjivati još bržim tempom, potrebno još dosta raditi na edukaciji i osvještavanju građana o važnosti brige o zdravlju i potrebi promjene načina života tj. štetnih navika, a sve u cilju prevencije. Jer, zahvaljujući velikim napretcima u modernoj kardiološkoj dijagnostici i mogućnostima medikamentnog i intervencijskoga liječenja, većina se bolesti srca i krvnih žila danas može spriječiti te je, samim time, moguće smanjiti smrtnost ili – bolje rečeno – produljiti život rizičnim skupinama“, istaknuo je akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade „Hrvatska kuća srca“.

Zaklada „Hrvatska kuća srca“ od samih početaka svog javnog djelovanja (2012. god.) svake godine organizira niz javnozdravstvenih akcija i projekata s ciljem, između ostaloga, informiranja i educiranja
građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika.

Najmanje 80 % preuranjene smrtnosti (od posljedica kardiovaskularnih bolesti) može se prevenirati kontrolirajući četiri ključna rizična faktora: nezdrava prehrana, pušenje, nedostatak tjelesne aktivnosti i konzumacija alkohola. Posebno treba naglasiti da prestankom pušenja nakon dvije godine rizik od bolesti srca i krvnih žila značajno pada, a tek nakon 15 godina rizik se izjednačava s onim kod nepušača. I baš zato ne treba nikada posustati u nastojanjima osvješćivanja sve većeg broja građana, edukacijama i informiranju kako putem vas, medija tako i putem javnozdravstvenih akcija“, naglasila je Ivana Portolan Pajić, članica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska kuća srca“ i zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Geslo ovogodišnjeg Svjetskog dana srca je „Budi heroj srca“ , a ideja je stvaranje globalne zajednice pravih heroja, ali običnih ljudi koji svojim primjerom i zdravim životom motiviraju i inspiriraju druge u svome okruženju da žive zdravije i brinu o svome srcu te, najvažnije, da pomažu. Zaklada „Hrvatska kuća srca“ odabrala je prvog heroja srca – riječ je o Gordanu Dobriniću, domaru zagrebačke Osnovne škole Janka Draškovića, koji je u kolovozu spasio život slučajnom prolazniku koji je doživio iznenadni srčani zastoj u blizini školskog dvorišta. Gordan Dobrinić prošao je edukaciju za oživljavanje u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba zajedno s ostalim osobljem škole. Priznanje prvom heroju srca je uručio je akademik Davor Miličić.

U obilježavanju Svjetskog dana srca sudjeluju:
• Gradski ured za zdravstvo
• Zaklada „Hrvatska kuća srca“
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo
• Hrvatsko kardiološko društvo
• Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara
• Udruga StEPP
• Klinika za srce i krvne žile KBC-a Zagreb
• Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti „Srčana“
• Klinika za kardiovaskularne bolesti „Magdalena“
• Udruga za prevenciju prekomjerne težine
• Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa
• Microlife
• Hrvatski savez dijabetičkih udruga