Postala sam majka usprkos reumatoidnom artritisu

U organizaciji udruge Remisija održan je seminar Planiranje trudnoće kao imperativ za žene oboljele od upalnih reumatskih bolesti, na kojem su stručnjaci reumatologije i fizijatrije govorili o nužnosti planiranja trudnoće, mogućnostima liječenja bolesti za vrijeme trudnoće te važnosti komunikacije između liječnika, reumatologa i ginekologa te pacijentica koje razmišljaju o trudnoći.

Na seminaru se stručnjacima pridružila pacijentica Ivana Trpin, majka blizanaca, koja je zahvaljujući biološkoj terapiji iznijela trudnoću, rodila dvoje zdrave djece i bolest zadržala pod kontrolom.

Bolujem od Crohnove bolesti i spondiloartritisa te sam se dugi niz godina liječila terapijama zbog kojih nisam smjela ostati trudna. Kada smo suprug i ja odlučili da bismo voljeli imati djece, najprije smo se savjetovali s reumatologom, no zbog straha i nedovoljnih informacija inzistirali smo da pokušamo ostvariti trudnoću uz prekid moje terapije. Tijekom gotovo godinu dana nismo ostvarili trudnoću, no moja mi je reumatska bolest zadavala mnogo problema pa sam se ponovno javila liječniku za pomoć. Liječnik mi je savjetovao biološku terapiju tijekom koje smijem ostati trudna i mogu iznijeti trudnoću. Danas, kada sam majka šestomjesečnih blizanaca koji su zdravi i veseli, a ja sam pokretna i mogu se brinuti o svojoj djeci zajedno sa suprugom bez ikakvih problema jer je bolest zahvaljujući terapiji i dalje pod kontrolom, mogu samo reći da sam presretna. Nadam se da će moj primjer potaknuti i druge žene koje boluju od reumatskih bolesti, a razmišljaju o trudnoći, da se posavjetuju sa svojim liječnicima i hrabro krenu naprijed“, izjavila je Ivana Trpin, pacijentica i majka blizanaca.

Više od 80 000 žena u Hrvatskoj boluje od različitih oblika upalnih reumatskih bolesti, a dio tih žena u reproduktivnoj je dobi te razmišlja o potencijalnoj trudnoći. Prema svjetskim istraživanjima 30 do 50 % trudnoća neplanirano je, a u bolesnica s upalnim reumatskim bolestima trudnoća bi morala biti planirana gotovo uvijek. Za pozitivan ishod trudnoće u žena koje boluju od upalnih reumatskih bolesti važno je posavjetovati se s obiteljskim liječnikom, a potom svakako s internistom reumatologom i ginekologom.

Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles, dr. med., specijalist internist, uže specijalnosti iz reumatologije, alergologije i kliničke imunologije, KB Dubrava, istaknula je važnost komunikacije liječnika i pacijenta te usklađenost informacija koje pacijent prima.

Kod svih upalnih reumatskih bolesti trudnoća bi trebala biti planirana u vrijeme kad je osnovna bolest ‘smirena’ primjenom lijekova koji su dopušteni i tijekom trudnoće. Odgovarajuća kontrola bolesti prije i za vrijeme trudnoće ključna je za osiguranje najboljeg zdravlja majke i djeteta, posebice za smanjenje stope prijevremenih porođaja, gubitka ploda i niske porođajne težine. Stoga, rana proaktivna komunikacija s bolesnicama koje boluju od kroničnih upalnih reumatskih bolesti pomoći će povećati vjerojatnost uspješne trudnoće. U multinacionalnim ispitivanjima koja su uključila žene s upalnim reumatskim bolestima od 40 do 80 posto bolesnica istaknulo je da su one bile te koje su potaknule razgovor o planiranju obitelji sa svojim liječnikom. Stoga je krovna europska udruga reumatologa (EULAR) 2016. godine preporučila da sa svakom bolesnicom reproduktivne dobi treba najmanje jedanput na godinu razgovarati o planiranju obitelji, a prije planirane trudnoće razmotriti prilagodbu terapije“, istaknula je dr. Jadranka Morović-Vergles.

Važnost uključivanja cijelog tima liječnika istaknula je prim. mr. sc. Anita Legović, spec. fizijatar – reumatolog. „Upalne reumatske bolesti dostignućem suvremene medikamentozne terapije nisu više prepreka za trudnoću i njezin uredan ishod. Adekvatno praćenje aktivnosti bolesti prije, tijekom i nakon trudnoće redovitim specijalističkim pregledima, terapijskim i dijagnostičkim dosezima koordiniranoga multidisciplinarnoga medicinskog tima koji uključuje reumatologa, ginekologa, pedijatra i liječnika obiteljske medicine, pridonosi sretnom ishodu za majku i dijete.“

Doc. dr. sc. Miroslav Mayer, specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, KBC Zagreb govorio je o najnovijim biološkim terapijama koje se preporučaju pacijenticama koje planiraju trudnoću. “Neki novi, biološki lijekovi veći dio trudnoće ne prelaze iz majčine krvi u krv djeteta. Pojedini biološki lijekovi prelaze kroz posteljicu u maloj količini, a od nedavno je studijom potvrđeno da jedan od bioloških lijekova gotovo uopće ne prelazi kroz posteljicu. Lijekovi koji minimalno, ili uopće ne prelaze kroz posteljicu smatraju se vrlo sigurnima u primjeni čak i tijekom cijele trudnoće. Mnogi lijekovi koji prelaze kroz posteljicu u kasnijoj trudnoći smatraju se također dosta sigurni u primjeni tijekom rane trudnoće. Dobrim planiranjem i pažljivim odabirom nebioloških i bioloških lijekova prije i tijekom trudnoće, danas se može uz visok stupanj sigurnosti osigurati zdravo i sretno roditeljstvo za naše pacijentice i njihove obitelji i sačuvati život i zdravlje još nerođene djece.”

Cilj ovog seminara jest upozoriti na važnost multidisciplinarnog pristupa liječenju žena u reproduktivnoj dobi koje boluju od upalnih reumatskih bolesti te suradnju liječnika i medicinskog osoblja u brizi za pacijentice. Jednako tako, iznimno je važno da pacijentice planiraju trudnoću sa svojim liječnikom kako bi odgovarajuća kontrola bolesti prije, tijekom i nakon trudnoće osigurala najbolji ishod za majku i dijete te kako bi pacijentica dobila odgovarajuću terapiju.