Rođeni za čitanje

rođeni za čitanje

Uz poseban program prilagođen dječjoj publici Teatra Poco Loco, posjet šarenom Bibliobusu i šetnju zagrebačkim Botaničkim vrtom, predstavljen je Nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi koji će se baviti predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara – program ROĐENI ZA ČITANJE.

Rođeni za čitanje nacionalni je program poticanja čitanja djeci od najranije dobi i bavit će se predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara u pedijatrijskim ordinacijama.

Na redovitim sistematskim pregledima pedijatri će roditelje/skrbnike uputiti da je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno kao i briga o djetetovim osnovnim potrebama te da se razvojem predčitalačkih vještina u ranoj i predškolskoj dobi doprinosi čitalačkoj pismenosti. Razvijena čitalačka pismenost znači veću vjerojatnost za nastavak školovanja do 21. Godine života, pretkazivač je profesionalne karijere (bolji od školskih ocjena), pozitivno utječe na odnos prema studiranju, povezana je sa sklonošću cjeloživotnom učenju, važna je za pojedinca kao i za društvo u cjelini.

Pedijatri će prilikom redovitog pregleda pokloniti slikovnicu sukladno dobi djeteta (4 različite slikovnice u periodu od 6 mjeseci do polaska u školu). Mnogi roditelji izražavaju izrazito pozitivan stav prema ideji čitanja djeci, kao i prema ideji poticanja djece da sama čitaju, ali nerijetko se suočavaju
s izazovima vezanima uz prikladno vrijeme i način na koji bi to trebalo činiti.

rođeni za čitanje

Zahvaljujući programu Rođeni za čitanje i interdisciplinarnom timu suradnika, roditelji/skrbnici nisu prepušteni sami sebi, nego će u sklopu Programa dobiti konkretnu pomoć i informacije putem četiriju ključnih poruka: kada, gdje, na koji način i zašto čitati djeci od najranije dobi.

Program Rođeni za čitanje na nacionalnoj razini provode Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske, uz podršku Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi Rođeni za čitanje usvojen je na 203. sjednici Vlade Republike Hrvatske 22. ožujka 2023. i provodi se kao mjera Akcijskog plana 2020. Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine s ciljem poticanja me-
đusektorskog povezivanja i suradnje svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih dionika na području poticanja čitanja s ciljem provedbe programa poticanja čitanja djeci rane i predškolske dobi.

Nacionalni program poticanja čitanja od najranije dobi rezultatima svojih aktivnosti značajno doprinosi i pokazateljima strateškog cilja 2. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. Obrazovani i zaposleni ljudi.

Čitalačka pismenost jedan je od pokazatelja uspješnosti unaprjeđenja ljudskih potencijala.

rođeni za čitanje

Prema službenim statističkim podatcima u Republici Hrvatskoj u prosjeku se rodi 36 000 djece godišnje, a Ministarstvo kulture i medija tiskat će i dostaviti u 249 pedijatrijskih ordinacija u Hrvatskoj slikovnice za svako dijete, ukupno četiri slikovnice do djetetova polaska u školu. Sustav podrške i promidžbe čitanja od najranije dobi uz aktivnu ulogu pedijatara uključuje mrežu dionika: 873 dječja vrtića i 1127 područnih vrtićkih objekata, 232 knjižnice, 33 rodilišta i volontersku mrežu. Sredstva potrebna za realiziranje programa Rođeni za čitanje osigurana su u Državnom proračunu Repu-
blike Hrvatske u iznosu od 265.445,62 eura godišnje.

Tijekom 2022. godine, u pripremnoj fazi Programa, širom Hrvatske proveden je niz informativnih susreta za pedijatre u prostorima gradskih knjižnica, a predavači su bili stručni suradnici Ministarstva kulture i medija te strani gosti predavači: prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. spec. pedijatar, idejna začetnica programa u Hrvatskoj, dr. sc. Anita Peti Stantić, redovita profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Giorgio Tamburlini, dr. med. spec. pedijatar, predsjednik Centra za zdravlje djece, začetnik programa Natti per Leggere, Alessandra Sila, direktorica Centra za zdravlje djece, začetnica programa Natti per Leggere, prof. Perri Klass, dr. med. spec. pedijatar, Sveučilište New York, članica upravnog odbora i voditeljica zdravstvenog odjela organizacije Reach out and Read, te koordinatorica Nacionalne strategije poticanja čitanja Maja Zrnčić.